Nhớt ô tô nhập khẩu Shell Helix Ultra 5W40 4L

Hiệu quả ngăn chặn cặn bùn cao gấp 5 lần so với dầu gốc khoáng.
Hiệu quả bảo vệ cao hơn đến 30% so với các thương hiệu dầu nhớt tổng hợp hàng đầu đã được thử nghiệm khác.
Hiệu suất nhiên liệu cao hơn và khởi động dễ dàng hơn trong điều kiện thời tiết lạnh.

Nhớt ô tô nhập khẩu Shell Helix Ultra 5W40 4L