Nhớt cao cấp cho xe ô tô Shell Rimula R2 Extra 20W50 4L

Mẫu mã Nhớt cao cấp cho xe ô tô Shell Rimula R2 Extra 20W50 4L
Sản xuất tại Singapore
Loại hình bảo hành Không hỗ trợ bảo hành

Nhớt cao cấp cho xe ô tô Shell Rimula R2 Extra 20W50 4L