Dầu xịt chống rỉ sét, vệ sinh bôi trơn TS-40 450ml

Tính năng thẩm thấu phá rỉ sét (Penetrate).
Tính năng làm sạch (Cleaning Agent).
Tính năng bôi trơn (Lubricant).
Tính năng bảo vệ chống rỉ (Rust Inhibitor).
Tính năng khử ẩm (Water Dispersant).
Qui cách: Bình xịt 450ml/bình

Dầu xịt chống rỉ sét, vệ sinh bôi trơn TS-40 450ml