Dầu xe máy MOBIL SUPER 4T 20W-50

Dung tích: 0,8L
Phẩm cấp: SL
Nhiệt độ khởi động: 20W-50
Loại động cơ: 4T
Chống mài mòn
Ổn định nhiệt và oxi hóa
Bảo vệ chống ăn mòn
Giúp kéo dài tuổi thọ động cơ

Dầu xe máy MOBIL SUPER 4T 20W-50