Dầu nhớt xe máy Castrol Power 1 4T 15W-40 API SL JASO MA2

Castrol Power1 4T với công thức “Phát Huy Sức Mạnh Động Cơ” được pha chế đặc biệt dành cho những người yêu thích cảm giác lướt xe trên phô
Sản phẩm dầu nhớt 4 thì tiên tiến giúp nhớt luân chuyển nhanh chóng và làm giảm ma sát bên trong động cơ
Đảm bảo hiệu suất vận hành xe luôn ở mức tối ưu

Dầu nhớt xe máy Castrol Power1 4T 15W-40 API SL JASO MA2